Bilgi Güvenliği Politikası

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi

Bilginin yetkisiz erişimden korunması
Bilginin gizliliğinin sağlanması

Bilginin bütünlüğünün korunması

İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması

Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması

Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image